THE BEST NATURAL STONE & DESIGN

ĐEN PHÚ YÊN GRANITE

ĐEN PHÚ YÊN GRANITE

 

Đá Đen Phú Yên được sử dụng cho các công trình ngoài trời, với độ bền cơ lý hoá, tính chịu được mọi tác động khắc nghiệt của thời tiết.

 

Mẫu thiết kế

 

DEN PHU YEN GRANITE 1