THE BEST NATURAL STONE & DESIGN

BATEIG AZUL

Đá Bateig Azul Tây Ban Nha sa thạch lát đẹp đã được lựa chọn bởi các kiến trúc sư và nhà thầu xây dựng cho khu vực nhà tắm, vườn cây, bề mặt ngoài ngôi nhà..

 

Mẫu thiết kế

 

BATEIG AZUL 6

 

 

BATEIG AZUL 1

 

 

 

BATEIG AZUL 2

 

BATEIG AZUL 5

 

 

 

BATEIG AZUL 4

 

 

 

BATEIG AZUL 3