đá bazan

Đá Basalt thumbnail

Đá Basalt

Đá phun trào mafic còn gọi là đá bazan thường có cấu tạo đặc sít, dòng chảy, cấu tạo lỗ hổng, hoặc dạng xỉ núi lửa chứa bọt.
more